O nas

  

 PSOUU Koło  w Szczawnicy jako organizacja pożytku publicznego jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy osób z upośledzeniem umysłowym, ich rodzin i opiekunów. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy nie będących członkami.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Cele statutowe realizowane są poprzez:

  • zaspokajanie potrzeb osób z upośledzeniem umysłowym w zakresie rehabilitacji, terapii, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem;
  • stworzenie im warunków rozwoju, godnego życia oraz przestrzegania wobec nich praw człowieka;
  • współpracę z organami władzy samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych.

Siedziba PSOUU Koła Terenowego w Szczawnicy

Siedzibą Koła Terenowego PSOUU w Szczawnicy jest budynek przy ul. Park Dolny 6 w Szczawnicy, gdzie dawniej znajdowała się szkoła podstawowa. Został on wyremontowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zniesiono bariery architektoniczne zarówno wewnątrz jak i wewnątrz budynku. Teren wokół budynku został wielofunkcyjnie zagospodarowany: