Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zamówienia  BZP nr 123055-2016  z dnia 6.07.2016.

 

Zamawiający :  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Szczawnicy, Trzech Koron 1     34-450 Krościenko n/D              powiat Nowotarski, woj. Małopolskie tel 0-18 262 30 82 

 

Przedmiot zamówienia: „Wynajem pojazdów wraz z kierowcą na przewóz osób niepełnosprawnych pojazdami o ilości miejsc siedzących minimum 15”:

  CPV     60.17.20.00-4

 

Wartość zamówienia :  brutto 2.60 zł/km

Data  udzielenia zamówienia: 02.08.2016

Liczba otrzymanych ofert  : ……………………  5

Liczba ofert odrzuconych ……………..………… 0

Liczba Wykonawców wykluczonych …………… 0

Nazwa Wykonawcy któremu udzielono zamówienia:

trasa I M Pawłowski    Przewóz osób i towarów Tylka 2 a 34-450 Krościenko

otrzymana punktacja 95 %(cena)  + 4 %(kryteria dodatkowe)  = 99 %

Trasa II  K .Jagieła FB ,,Morcin”  Oś Młynne 103 a, 34-452 Ochotnica Dolna

Otrzymana punktacja  95% (cena)  + 4 %(kryteria dodatkowe)  = 99 %

Cena wybranej oferty :  

Trasa I  2.28 zł/km brutto

Trasa II 1,95 zł/km brutto

Oferta najniższa    trasa I – 2,28 zł/km brutto   

Oferta najwyższa   trasa I  -2,59 zł/km brutto

Oferta najniższa    trasa II- 1,95 zł/km brutto

 Oferta najwyższa  trasa II – 2,19 zł/km brutto   

Przewidywany termin zawarcia umowy  : nie wcześniej niż 26.07.2016, nie później niż 02.08.2016

 

 

Joanna Sokołowska 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej