Praca artystyczna

SPdP » Klasa II » Praca artystyczna

 Podczas prac artystycznych zapoznajemy się z podstawowymi technikami plastycznymi, kolorami. Rozwijamy własną kreatywność przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów. Uczymy się najprostszych czynności takich jak malowanie powierzchni farbą, odpowiednie posługiwanie się pędzlem, łączenie kolorów podstawowych, by powstały barwy pochodne.
Poznajemy również trudniejsze techniki. Jedną z nich jest technika decupage , którą ozdabiamy przedmioty. Pracujemy w różnych masach plastycznych, takich jak : masa solna, masa papierowa, ciastolina, glina, gips, plastelina, modelina.