WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Szczawnicy. Rozpoczął swoją działalność 01 grudnia 2004 roku.

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi rehabilitację zawodową, społeczną dla 25 osób niepełnosprawnych ze środowiska. W zajęciach uczestniczą osoby z różnym stopniem niepełnosprawności.

Placówka działa na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Cel działalności:

 

 • aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 • stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
 • Aktualności

 • Zadania WTZ

  Warsztat stwarza dla Uczestników warunki do rozwijania zainteresowań i talentów, wyzwala ich możliwości twórcze i uczy wrażliwości na piękno. Dzięki temu prace powstałe w WTZ prezentowane są i podziwiane na wystawach, kiermaszach. Uczestnicy biorą udział w przeglądach i konkursach muzycznych oraz plastycznych. Dodatkową atrakcją, a jednocześnie ważną formą terapeutyczną, są wyjazdy na wycieczki, udział w wyjazdach treningowych i w zawodach sportowych.

 • Regulamin

 • Pracownie

 • Kieszonkowe

 • Galeria

 • Kontakt