Wynajem pojazdów wraz z kierowcą na przewóz osób

Przetargi » Wynajem pojazdów wraz z kierowcą na przewóz osób

 Numer ogłoszenia w BZP : 123055 - 2016 z dnia 6.07.2016

Nazwa zamówienia:

 

„Wynajem pojazdów wraz z kierowcą na przewóz osób niepełnosprawnych autami o ilości miejsc siedzących minimum 15 w tym z 1 wózkiem inwalidzkim”

Nazwa zamawiającego

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Szczawnicy

34-450 Krościenko n/Dunajcem

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje świadczenie polegające na  przewozie osób niepełnosprawnych na trasie dom-placówka-dom, oraz na pomocy osobom niepełnosprawnym przy wsiadaniu i wysiadaniu ( załadunku                i wyładunku  osoby na wózku) z pojazdu.

Dowozy realizowane będą w okresie 01.09.2016 - 31.07.2018.w dni zajęć szkolnych od poniedziałku do piątku

I trasa: godz. 7:00 -8:15 Maniowy – Mizerna - Kluszkowce - Czorsztyn – Krośnica  – Krościenko (OREW ) -Szczawnica (Centrum) oraz powrót od godz 14:30-15:30Dł trasy (przywozy i odwozy) do 90 km dziennie.  Wymagane miejsce na wózek inwalidzki, urządzenie mocujące wózek (szyny w podłodze + pasy) + podjazd dla wózka

Ilość dniówek 210

 

II trasa: godz 6:45-7:45 Ochotnica Górna –Ochotnica Dolna  Brysiówka . Odwozy od godz. 14:30-15:30 . Dł. trasy (przywozy i odwozy) do 70  km dziennie.

Wymagane miejsce na wózek inwalidzki, urządzenie mocujące wózek(szyny w podłodze + pasy) + podjazd dla wózka

Ilość dniówek 210

Wykonawca może złożyć ofertę na 1 trasę lub ofertę na obie trasy realizowaną oddzielnymi autami.                          Każda trasa jest przedmiotem oddzielnej oceny i powinna być wyceniona na osobnym formularzu ofertowym

 

Materialy do pobrania