Zadania WTZ

WTZ » Zadania WTZ

Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej odbywa się poprzez:

 

 • usprawnianie ogólnej sprawności psychofizycznej;
 • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
 • przygotowanie do życia w środowisku społecznym;
 • rozwijanie sprawności niezbędnych w pracy.

 

Warsztat stwarza dla Uczestników warunki do rozwijania zainteresowań i talentów, wyzwala ich możliwości twórcze i uczy wrażliwości na piękno. Dzięki temu prace powstałe w WTZ prezentowane są i podziwiane na wystawach, kiermaszach. Uczestnicy biorą udział w przeglądach i konkursach muzycznych oraz plastycznych. Dodatkową atrakcją, a jednocześnie ważną formą terapeutyczną, są wyjazdy na wycieczki, udział w wyjazdach treningowych i w zawodach sportowych.

Organizacja

 • WTZ pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 - 15 00;
 • zajęcia prowadzone są w pięciu pracowniach:
  • gospodarstwa domowego
  • stolarskiej
  • ceramicznej
  • rękodzieła artystycznego
  • haftu i szycia
 • prowadzone są również zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej pod okiem specjalisty w odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu;

Większość osób dowożone są do placówki busami stoważyszenia i jednym wynajętym od prywatnego przewoźnika. Wszystkie busy przystosowane sa do przewozu osób niepełnosprawnych.