Zarząd

Aktualne Władze Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Zarząd Koła

Przewodnicząca: Janina Zachwieja
Wiceprzewodniczący: Roman Kacwin
Sekretarz Koła: Joanna Sokołowska
Skarbnik: Barbara Udziela
Członkowie:
 Emilia Gorlicka, Emilia Sadzikowska, Roman Krężel

Elektor: Teresa Lichoń

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Paweł Orski
Sekretarz: Krystyna Babiak
Członek: Emil Mogilski