Zbiórka darowizn na rzecz podopiecznych Koła

 Potwierdzamy, że poniższe osoby niepełnosprawne są pod opieką naszego Stowarzyszenia, a sytuacja materialna rodzin uzasadnia zbieranie darowizn pieniężnych na konta założone 

przez rodziny w różnych fundacjach. 

Wszelkie rozliczenia zebranych pieniędzy i ich wydatkowania są obowiązkiem rodzin. Stowarzyszenie nie ma wglądu w konto na które przekazywane są pieniądze, ani wpływu na ich wydatkowanie.